Mērķauditoriju matrica mājas lapas plānošanai

Mājas lapu plānošanas procesa pirmais solis ir mērķu uzstādīšana – parasti tie ir biznesa mērķi, kurus vēlas sasniegt ar mājas lapas palīdzību. Tiem ir jāatbild uz jautājumu – kādēļ organizācija to dara un ko tā vēlas sasniegt. Grūtākā daļa sākas ar atbildēm uz jautājumu – kā? Mājas lapa savā būtībā ir vēl viens komunikācijas kanāls līdzās citiem, tādēļ ir būtiski saprast, kas ir konkrētā kanāla auditorija un kādu rīcību mēs sagaidām no tās, lai mēs sasniegtu savus mērķus. Lai plānošana būtu strukturēta, iesaku izmantot mērķauditoriju matricu.

Tā ir paredzēta mērķauditoriju segmentēšanai, nosakot katras auditorijas vajadzības un darbības mājas lapā, savukārt prioritāšu izvietošana palīdzēs labāk saprast satura veidošanas, funkciju izstrādes prioritātes. Matricu var attiecināt uz visa veidu komunikāciju, neatkarīgi no izmantotā kanāla: mājas lapa, e-pasts, sociālie mediji vai reklāma.

Lejupielādēt matricu (Word)

Tās galvenais uzdevums ir novērst situāciju lapas lietotājam „aizej tur, nezin’ kur, izdari to, nezin’ ko”. Lapas plānošanā (dizains, funkcijas, saturs) katram elementam ir jābūt skaidrojumam, kurai auditorijai tas ir paredzēts, savādāk parādās nenoteiktība un tiek izvietoti elementi, kuriem nav racionāla pamatojuma – citiem ir, labi izskatās utml.

Matricas satura apraksts

Prioritāte – norāda konkrētās grupas svarīgumu (izvēloties vienu no kritērjiem – augsta, vidēja, zema);

Auditorija – lapas apmeklētājus izvieto grupās, kurām piešķir nosaukumus. Organizācijas iekšējā auditorija bieži vien tiek aizmirsta plānošanā, tomēr gan mājas lapas publiskā daļa, gan slēgtas (tikai darbiniekiem) paredzētas sadaļas var palīdzēt sasniegt rezultātus.

Apraksts – mērķauditorijas grupas apraksts, uzsverot būtiskāko par konkrēto grupu;

Mērķis, vajadzības – katrai grupai ir noteikts mērķis, kādēļ viņi lapu varētu apmeklēt, te ir nepieciešams uzskaitīt grupas vajadzības;

Aktivitātes, scenārijs – aktivitāšu uzskaitījums, apraksts, ko tieši grupa veic, lai sasniegtu savus mērķus mājas lapā; iespējams norādīt arī secību, kādā tiek veiktas šīs darbības – darba plūsmu;

Rezultāts – ko sagaida mājas lapas uzturētājs no konkrētās grupas aktivitātēm, piemēram, apmeklētājs ir pieteicies e-jaunumu saņemšanai. Rezultātu sadaļu ir vēlams izteikt konkrētos, izmērāmos rezultātos. Veidojot mājas lapas izstrādes plānu, sadaļa Statistika ir jāveido saskaņā ar šīs matricas rezultātiem – ko mērīt, kā to salīdzināt, cik nozīmīgs ir konkrētais faktors vai lietotāja aktivitāte.

Savā praksē, plānojot lapu izstrādi, sāku ar divām lietām: matricas aizpildīšana un rezultātu novērtēšanas metodes. Ja kādu aktivitāti nevar nomērīt, ir jāizvērtē īpaši rūpīgi, vai to ir vērts ieviest. Izņēmuma gadījums – resursu ieguldījums ir patiesi mazs un tā nav tendence.

Kur iegūt informāciju mērķauditorijas aizpildīšanai?

Ja matricas aizpildīšanai nepieiet ļoti vispārīgi, tad tās aizpildīšana ir grūts uzdevums, subjektīvi spriedumi ietekmēs komunikācijas kvalitāti. Tādēļ ir jāveic vismaz neliels izpētes darbs, pielietotās metodes var būt ļoti dažādas – zemāk ir minētas tikai dažas.

Iekšējā aptauja: pirmais un vienkāršākais solis ir apvaicāt kolēģus, kuri ir iesaistīti komunikācijā ar auditorijām un kopīgi ieskicēt galvenās auditorijas, to īpašības.

Statistika: ja ir esoša mājas lapa un tiek izmantota statistika, vēlams Google Analytics, tad šī sistēma sniedz plašas iespējas izanalizēt esošās auditorijas vajadzības, uzvedību.

Lietotāju aptauja: izvietot mājas lapā anketu ar jautājumiem par mājas lapas izmantošanu, kāda vēl papildus informācija būtu nepieciešama. Svarīgi ir apgūt iespējami lielu katras auditorijas pārklājumu, lai dati būtu precīzāki un novērstu lapas plānošanu šaurai lietotāju grupai. Anketa parādīs informāciju, kuru ir grūti izanalizēt statistikas sistēmā – lietotāju vēlmes, apmierinātības līmenis par dažādām lapas iespējām, kāds saturs vēl ir nepieciešams.

Ārējais eksperts: efektīva pieeja, kas palīdz šo matricu aizpildīt – no malas raugoties var ar atklāt jaunas mērķauditorijas, kuras ar mājas lapas palīdzību var uzrunāt. Kopīgā sarunā ar organizācijas pārstāvjiem tiek izanalizēta organizēta darbība, identificētas galvenās mērķa grupas. Ja pārstāvat organizāciju (pasūtītāju), tad paši varat šo matricu aizpildīt un izmantot turpmākās pārrunās ar lapas izstrādātāju.

Svarīgi ir neizveidot auditorijas matricu sadrumstalotu daudzos segmentos – rezultātā prioritātes būs pārāk daudz. Šādos gadījumos vajag nospraust pamata auditorijas un tālākā plānošanā tās var dalīt sīkāk, piemēram, konkrētām kampaņām, cita veida komunikācijai.

Atruna par matricas izmantošanu

Šo matricu mājas lapu plānošanā izmantoju jau vairāk vismaz 8 gadus, tā ir sevi pierādījusi kā labs sākums jebkurai sarunai par mājas lapas izstrādi un pārveidi. Matricu varat brīvi izmantot, pārveidot, papildināt. Savā blogā to publicēju pirmo reizi, tomēr tā iepriekš ir izplatīta citos kanālos, tādēļ iespējams jau ir redzēta. Ja jums ir nozīmīgi komentāri par matricas uzlabošanu, aicināti pievienot komentāros.